Painting & Drawing

A selection

A selection

2017 – 2018

A selection

2015 – 2016

Blikket søker mot et par øyne eller en åpen munn i profil. Karikerte blikk stirrer tilbake og poserer, omgitt av tropisk vegetasjon, frukter og papegøyer, dragelignende vesener som flekker tenner…

2012 – 2014

2010 – 2011

Da Silvas utgangspunkt for serien er portugisiske folkefortellinger. Et vesentlig trekk ved den muntlige fortellertradisjonen er den dreiningen historien tar når den gjenfortelles…

A selection

2004 – 2009

“Swindlers, wankers, fornicators, sodomites, social climbers, debauched, hypocrites, usurers, gluttons, backbiters and other creatures…”

A selection.

1999 – 2003

A selection

Mysteries.

Drawings

1995 – 1998